Our Water

NATURALLY ALKALINE

ก่อนที่มนุษย์จะเดินทางและค้นพบประเทศไอซ์แลนด์ดินแดนแห่งนี้ได้เกิดการประทุของภูเขาไฟและเมื่อกาลเวลา ผ่านไปทำให้เกิดเป็นแหล่งน้ำแร่ธรรมชาติในตำนานที่ชื่อว่า Ölfus Spring ซึ่งเป็นแหล่งน้ำที่อยู่ใต้ผืนแผ่นดินอันงดงามของไอซ์แลนด์แห่งนี้

EXCEPTIONALLY PURE

Icelandic Glacial จึงเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่ได้รับการกลั่นกรองด้วยกระบวนการของธรรมชาติอย่างสมบูรณ์ โดยกระบวนการกรองนั้นเกิดขึ้นอย่างช้าๆ ผ่านชั้นหินลาวาที่มีอายุมากกว่า 5,000ปี ผสมผสานกับคุณภาพทาง ภูมิประเทศที่มีความสะอาดและปราศจากมลพิษจึงทำให้ได้น้ำแร่ที่มีความบริสุทธิ์และเป็นน้ำด่างค่า ph8.4 ที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติ 100% (Naturally Alkaline Water) ซึ่งมีความสมดุลของแร่ธาตุอย่างครบถ้วน

Icelandic Glacial ดีอย่างไร?

  • - ผ่านการทดสอบแล้วว่ามีค่า PH 8.4 โดยเป็นน้ำแร่ธรรมชาติที่มีความเป็นน้ำด่าง (Alkaline) ซึ่งดีต่อสุขภาพ ช่วยปรับสมดุลภาวะกรดด่างให้กับเซลล์ในร่างกาย
  • - มีความบริสุทธิ์สูง มีแร่ธาตุที่ดีกับสุขภาพครบถ้วน ตามมาตรฐานระดับนานาชาติ
  • - ไม่มีสารปนเปื้อน ไม่มีสารตกค้างและได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์ Water Bottle ว่าเป็น Carbon Neutral รายแรกของโลก
  • - บรรจุที่ต้นกำเนิดจากโอฟุสสปริงค์ แหล่งน้ำแร่ที่สะอาดที่สุดในโลก
  • - เป็นน้ำแร่ที่กลั่นกรองโดยธรรมชาติ 100% ไม่มีการเพิมเติมสารใดๆ เข้าไปในน้ำแร่ และไม่มีการคัดแยกสิ่งใดออกจากน้ำแร่เช่นกัน
  • - การันตีคุณภาพโดย International Taste and Quality Institute