ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (Integrative Medical Oncology) วันที่ 24-26 มิถุนายน 63


ภาพบรรยากาศงานสัมมนาวิชาการเรื่อง การแพทย์บูรณาการสำหรับมะเร็ง (Integrative Medical Oncology) วันที่ 24-26 มิถุนายน 63
 โดยมีคณะวิทยากรบรรยายสดจากกองการแพทย์ทางเลือก ชั้น 7 กระทรวงสาธารณสุข
ในงานนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมแพทย์เวชปฏิบัติทั่วไป รวมไปจนถึงนักศึกษาด้านการแพทย์ พยาบาล เภสัชกร นักวิชาการ ฯลฯ ที่มีความรู้ในด้านบุคลากรทางการแพทย์
Icelandic Glacial ขอขอบคุณกองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ สมาคมการแพทย์ผสมผสานไทย ที่ให้เราได้มีส่วนร่วมในงานสำคัญเพื่อสุขภาพของคนไข้ด้านมะเร็ง และขอบคุณวิทยากร และ ผู้เข้าร่วมงาน On side และ Webinar ทุกท่านมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
ข่าวสารทั้งหมด