ภาพงานจาก AIA Prestige ร่วมกับ TRIA Wellness Center จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพ

ภาพงานจาก AIA Prestige ร่วมกับ TRIA Wellness Center จัดกิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพเรื่อง “เบาหวานดีขึ้นได้ แค่เปลี่ยนพฤติกรรม” บรรยายองค์ความรู้โดยนายแพทย์วิทิต อรรถเวชกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ บริษัท โรงพยาบาลปิยะเวท จำกัด (มหาชน)


ความเสี่ยงหรือสาเหตุของการเป็นเบาหวาน เกิดขึ้นได้จาก พันธุกรรม อาหารการกิน การออกกำลังกาย และ lifestyle ของแต่ละบุคคลและสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ


วิธีปฏิบัติหรือปรับพฤติกรรมให้อาการดีขึ้นของคนไข้เบาหวาน เช่น ปรับอาหารให้เหมาะสม งดแป้งและรับประทานแบบ low glycemic index และดื่มน้ำแร่ที่สะอาดให้เพียงพอเพื่อช่วยปรับสมดุลและ detox ร่างกาย เป็นต้น


Icelandic Glacial มีความยินดีที่ทาง AIA Prestige เลือกให้เราเป็นส่วนสำคัญกับการนำองค์ความรู้ด้านการดูแลสุขภาพมามอบให้กับแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะ

ข่าวสารทั้งหมด